crowdenergy

Pár slov o nás

Energia nadobúda v našom svete čoraz väčší význam. V 20. storočí spôsobila prevrat v každodennom živote ropa a v 21. storočí môžeme očakávať podobný scenár s elektrickou energiou. Najzjavnejšie zmeny v modernej spoločnosti vidíme v elektrifikácii áut a v rozšírení alternatívnych dopravných prostriedkov, ako sú kolobežky, kolonožky (hoverboardy), bicykle a pod. Tento posun v osobnej doprave môže priniesť nové príležitosti, z ktorých najdôležitejšou je ekologickejšia a udržateľnejšia budúcnosť.

Rozšírenie solárnych systémov výrazne zjednodušilo prístup na trh s výrobou elektrickej energie, čo vzbudzuje obavy medzi tradičnými poskytovateľmi elektriny, ktorí pomocou energetických sietí prakticky ovládajú trh s energiami.

Naším cieľom je oslobodenie od tradičného modelu zásobovania elektrickou energiou cez klasické siete. Sme presvedčení o tom, že budúcnosť prinesie väčšiu slobodu v rozhodovaní v prospech čisto ekologických zdrojov energie, ako aj v rozhodovaní o presnom čase a mieste spotreby energie.

S týmto cieľom sme vytvorili platformu, ktorá pomôže fyzickým osobám aj podnikateľom dodávať elektrinu komukoľvek, kto ju práve potrebuje, a to bez ohľadu na lokalitu. Páči sa nám predstava, že majitelia nehnuteľností či domácností môžu speňažiť svoju elektrickú energiu a zároveň umožniť iným ľuďom komfortné dobitie elektrických vozidiel, kolobežiek, bicyklov či iných zariadení.

V tejto sieti profitujú aj spotrebitelia platformy, aj poskytovatelia energie z individuálnych nabíjacích staníc, ktoré možno jednoducho nainštalovať v ktoromkoľvek meste a v ktorejkoľvek obci kdekoľvek na svete. Zapojením systémov na výrobu obnoviteľnej energie, ako sú napríklad solárne panely, sieť Crowd Energy zníži finančné a environmentálne dopady nášho života na život planéty.

crowdenergy

Korene platformy Crowd Energy

Majitelia elektrických áut, bicyklov či kolobežiek už pravdepodobne vedia, že niekedy nie je jednoduché nájsť spoľahlivú nabíjaciu stanicu tam, kde ju práve potrebujete. Napriek tomu, že väčšina elektromobilistov si svoje dopravné prostriedky nabíja primárne doma, situácia sa komplikuje, keď sú ďalej od domova alebo cestujú po svete.

Aj keď zvýšená popularita elektrických dopravných prostriedkov priniesla nabíjacie stanice vo väčšine veľkých miest na svete, tento nový trh má aj množstvo nedostatkov: nabíjačky sú priďaleko, sú preplnené, nestabilné alebo navyše aj pridrahé. Elektromobilisti navyše s námahou snažia dopátrať, kde si budú môcť opäť dobiť svoje dopravné prostriedky.

Úprimne nás mrzí predstava, že majitelia elektrických áut si robia na dlhých cestách starosti  s tým, kde si dobijú batériu. My však už máme technológiu, ktorá zabezpečí permanentnú dostupnosť elektrickej energie, mnohí elektromobilisti však naďalej žijú v strachu, pretože vedia, že možno väčšinu cesty strávia hľadaním možnosti na dobitie batérie.

My sme presvedčení o tom, že elektrická energia by mala byť dostupná pre každého a takmer všade. Elektrinu sprístupňujeme každému, čiže či pôjdete na nákupy, na kávu do svojej obľúbenej kaviarne, alebo si iba prečítate knihu na brehu rieky, budete si môcť nabiť svoje zariadenia kdekoľvek a nebudete si už musieť robiť žiadne obavy.

Platformu Crowd Energy sme vytvorili preto, aby dobíjanie batérií bolo vždy pohodlné a konzistentné, čím sme umožnili majiteľom nehnuteľností ponúknuť svoju elektrickú energiu a voľné parkovacie miesta všetkým spotrebiteľom elektrickej energie v sieti Crowd Energy.

Ak sieť Crowd Energy ešte nie je zastúpená v oblasti, kde ju potrebujete, môžete vyžiadať príslušnú službu na danom mieste cez našu aplikáciu. Ostatní členovia siete uvidia Vašu požiadavku a môžu získať bonus, ak sa pridajú do siete a poskytnú elektrickú energiu v žiadanej lokalite.

Korene platformy Crowd Energy

Majitelia elektrických áut, bicyklov či kolobežiek už pravdepodobne vedia, že niekedy nie je jednoduché nájsť spoľahlivú nabíjaciu stanicu tam, kde ju práve potrebujete. Napriek tomu, že väčšina elektromobilistov si svoje dopravné prostriedky nabíja primárne doma, situácia sa komplikuje, keď sú ďalej od domova alebo cestujú po svete.

Aj keď zvýšená popularita elektrických dopravných prostriedkov priniesla nabíjacie stanice vo väčšine veľkých miest na svete, tento nový trh má aj množstvo nedostatkov: nabíjačky sú priďaleko, sú preplnené, nestabilné alebo navyše aj pridrahé. Elektromobilisti navyše s námahou snažia dopátrať, kde si budú môcť opäť dobiť svoje dopravné prostriedky.

Úprimne nás mrzí predstava, že majitelia elektrických áut si robia na dlhých cestách starosti  s tým, kde si dobijú batériu. My však už máme technológiu, ktorá zabezpečí permanentnú dostupnosť elektrickej energie, mnohí elektromobilisti však naďalej žijú v strachu, pretože vedia, že možno väčšinu cesty strávia hľadaním možnosti na dobitie batérie.

My sme presvedčení o tom, že elektrická energia by mala byť dostupná pre každého a takmer všade. Elektrinu sprístupňujeme každému, čiže či pôjdete na nákupy, na kávu do svojej obľúbenej kaviarne, alebo si iba prečítate knihu na brehu rieky, budete si môcť nabiť svoje zariadenia kdekoľvek a nebudete si už musieť robiť žiadne obavy.

Platformu Crowd Energy sme vytvorili preto, aby dobíjanie batérií bolo vždy pohodlné a konzistentné, čím sme umožnili majiteľom nehnuteľností ponúknuť svoju elektrickú energiu a voľné parkovacie miesta všetkým spotrebiteľom elektrickej energie v sieti Crowd Energy.

Ak sieť Crowd Energy ešte nie je zastúpená v oblasti, kde ju potrebujete, môžete vyžiadať príslušnú službu na danom mieste cez našu aplikáciu. Ostatní členovia siete uvidia Vašu požiadavku a môžu získať bonus, ak sa pridajú do siete a poskytnú elektrickú energiu v žiadanej lokalite.

crowdenergy
crowdenergy

Crowd Energy v dnešnom svete

Platformu Crowd Energy sme vytvorili na základe myšlienky, že v dnešnom meniacom sa svete je dôležitá ekológia a ekonomická udržateľnosť. Spojením rozšíreného využívania solárnej energie, pokroku v jej získavaní a systémov peer-to-peer dokáže Crowd Energy vytvoriť lepšiu sieť možností na dobíjanie batérií.

crowdenergyObnoviteľná solárna energia

V poslednej dekáde zažila solárna energia rapídny rozmach. Vďaka efektívnejším solárnym panelom a dostupnejším systém skladovania energie si čoraz viac majiteľov domov na celom svete inštaluje solárne panely priamo na strechách domov.

V porovnaní s tradičným spôsobom výroby a dodávania elektrickej energie znižuje elektrina získaná z vždy ochotného a dostupnej slnečnej energie náklady na osvetlenie či napájanie elektrických zariadení v domácnosti a pod. Táto ekonomická výhoda býva najčastejším argumentom majiteľov domácností, pričom ich solárne systémy pomáhajú tiež zlepšiť kvalitu ovzdušia v oblasti, pretože vyrábajú elektrickú energiu bez emisií.

Domácnosti, ktoré vyrobia viac energie, než dokážu spotrebovať, majú niekedy možnosť predať ju do siete s malým ziskom. Zisk z predaja býva často skutočne drobný a takúto možnosť nemajú všetky domácnosti.

Crowd Energy však poskytuje majiteľom solárnych systémov príležitosť speňažiť investície do ekologickej elektriny, a to predajom elektriny vyrobenej na vlastnej nehnuteľnosti. Spolu so systémom uskladnenia energie v batérii a nástennej nabíjačke môžu vodiči elektrických vozidiel vďaka sieti Crowd Energy lokalizovať a využiť nabíjačky s energiou získanou zo slnka.

crowdenergySiete typu Peer to Peer

Sieť Crowd Energy je postavená na technológii peer-to-peer, ktorá si získava obľubu a v čoraz väčšej miere sa uplatňuje vo všetkých priemyselných sférach. Zatiaľ čo mnohé subjekty sa ešte snažia byť „Uberom“ v tejto alebo „Airbnb“ v inej oblasti, koncepcia peer-to-peer má v budúcnosti svoje pevné miesto.

Rastúci úspech čoraz väčšieho počtu sietí na báze peer-to-peer je výsledkom rýchleho technologického pokroku a želaní zákazníkov. Zatiaľ čo Uber zvrhol nadvládu mnohých taxikárskych spoločností, koncepcia Airbnb umožňuje jedinečné pobyty a zážitky kdekoľvek na svete.

Predpokladom úspešnej siete peer-to-peer je decentralizácia a jednoduché použitie. Energia z energetických spoločností bola vyše 100 rokov prakticky jediným zdrojom dodávok elektrickej energie do domácností, s nástupom solárnych panelov a ich rozšírení sa však všetko zmenilo.

Crowd Energy je prvý subjekt svojho typu, ktorý prepája sieť výrobcov elektriny s rastúcim počtom vlastníkov elektrických automobilov. Crowd Energy navyše umožňuje aj domácnostiam bez obnoviteľných systémov na výrobu energie poskytovať elektrinu našej sieti spotrebiteľov. Napriek tomu, že sme platformu Crowd Energy vytvorili primárne preto, aby sme uľahčili cestovanie elektroautami, naša jedinečná sieť typu peer-to-peer pomôže aj pri nabíjaní elektrických kolobežiek a iných osobných zariadení.

Ako funguje Crowd Energy?

Crowd Energy prepája domácnosti a elektromobilistov v prvej službe na svete, ktorá na báze peer-to-peer umožňuje predaj elektrickej energie. Cieľom Crowd Energy je podnietiť obe strany platformy do využívania slobodnejšieho a udržateľnejšieho sveta.

crowdenergy

Pre majiteľov domácností -

poskytovateľov energie

Prostredníctvom platformy Crowd Energy môžu majitelia domácností ponúknuť svoju elektrinu sieti spotrebiteľov priamo z domu. Šikovné zásuvky Crowd Energy sú finančne nenáročné, ľahko sa inštalujú a sú voči zvyšku nehnuteľnosti neinvazívne, preto začiatky vôbec nie sú ťažké, práve naopak.

crowdenergyZelená šikovná zásuvka 

Zelenú šikovnú zásuvku sme vyvinuli preto, aby sme majiteľom solárnych systémov dali možnosť predať nadbytočnú elektrinu. Ak máte na streche solárne panely, Crowd Energy Vám umožní zvýšiť návratnosť investícií predajom nadbytočnej elektriny elektromobilistom, ktorí ju potrebujú.
Energia Vašej domácnosti z obnoviteľných zdrojov môže zájsť ešte ďalej, pretože môžete speňažiť aj nadbytočnú solárnu energiu uloženú v batérii svojho systému. Spotrebitelia siete Crowd Energy prídu k Vám a pripoja si autá na nabíjačky. Vašou úlohou je len dovoliť slnku, aby naďalej pracovalo pre Vás.

crowdenergyModrá šikovná zásuvka    

Ak nemáte na streche nainštalovaný solárny systém, nič sa nedeje. Modrá šikovná zásuvka od Crowd Energy umožňuje majiteľom domácností, aby ponúkli energiu z tradičnej siete spotrebiteľom – návštevníkom z celého sveta.
Domácnosti v husto obývaných mestách, v ktorých bežne jazdia elektroautá a elektrické kolobežky, majú príležitosť speňažiť elektrinu svojej nehnuteľnosti prostredníctvom prvej digitálnej siete typu peer-to-peer. Solárne panely možno nainštalovať aj neskôr, a tým maximalizovať potenciál príjmu a zlepšiť kvalitu ovzdušia v danom regióne.

crowdenergyParkovacie miesta              

Majitelia nehnuteľností s voľnými parkovacími miestami môžu tiež ponúknuť nevyužité parkovacie miesta sieti vozidiel Crowd Energy (s elektrickým aj spaľovacím motorom). Majitelia nehnuteľností s voľnými miestami na parkovanie ich môžu ponúknuť sieti medzinárodných používateľov aj keď nie sú poskytovateľmi energie. Poskytovatelia parkovania takto tiež môžu využiť výhody komfortnej siete na báze peer-to-peer.

Pre firmy - profesionálnych

poskytovateľov energie

Okrem elektriny od majiteľov domácností je cieľom platformy Crowd Energy aj pomoc firmám pri ponúkaní nabíjania batérií verejným aj súkromným zákazníkom. Nabíjačky pre elektroautá už vyrastajú na firemných parkoviskách najmä v oblastiach s vysokým počtom elektroáut, Crowd Energy však umožňuje firmám jednoducho poskytnúť príležitosť dobíjania batérií aj zákazníkom, zamestnancom alebo väčšej sieti spotrebiteľov.
Crowd Energy ponúka firmám možnosť výberu medzi značkovými a neznačkovými nabíjacími stanicami na pozemku. Firmy sa navyše môžu rozhodnúť, že budú nabíjanie a parkovanie poskytovať iba vybraným zákazníkom. V niektorých prípadoch môžu byť miesta vyhradené pre nájomcov, zamestnancov alebo členov komunity s elektroautami.
Niektoré firmy, ktoré nabíjačky už majú, prichádzajú na to, že nie sú dostatočne viditeľné na to, aby pritiahli väčšie množstvo miestnych obyvateľov a turistov s elektroautami. V takomto prípade im Crowd Energy ponúka príležitosť pridať konvenčné nabíjačky aj rýchlonabíjačky do rýchlo rastúcej globálnej siete s elektrinou na báze peer-to-peer.
Crowd Energy tiež umožňuje regulovaným poskytovateľom energie vytvárať a jednoducho spravovať mikrosiete. Firmy, ktoré majú solárnu energiu alebo iný zdroj obnoviteľnej energie priamo na pozemku, majú nekonečné možnosti ponúknuť energiu rastúcej sieti Crowd Energy združujúcej spotrebiteľov elektriny.

crowdenergy
crowdenergy

Pre firmy-

profesionálnych poskytovateľov energie

Okrem elektriny od majiteľov domácností je cieľom platformy Crowd Energy aj pomoc firmám pri ponúkaní nabíjania batérií verejným aj súkromným zákazníkom. Nabíjačky pre elektroautá už vyrastajú na firemných parkoviskách najmä v oblastiach s vysokým počtom elektroáut, Crowd Energy však umožňuje firmám jednoducho poskytnúť príležitosť dobíjania batérií aj zákazníkom, zamestnancom alebo väčšej sieti spotrebiteľov.
Crowd Energy ponúka firmám možnosť výberu medzi značkovými a neznačkovými nabíjacími stanicami na pozemku. Firmy sa navyše môžu rozhodnúť, že budú nabíjanie a parkovanie poskytovať iba vybraným zákazníkom. V niektorých prípadoch môžu byť miesta vyhradené pre nájomcov, zamestnancov alebo členov komunity s elektroautami.
Niektoré firmy, ktoré nabíjačky už majú, prichádzajú na to, že nie sú dostatočne viditeľné na to, aby pritiahli väčšie množstvo miestnych obyvateľov a turistov s elektroautami. V takomto prípade im Crowd Energy ponúka príležitosť pridať konvenčné nabíjačky aj rýchlonabíjačky do rýchlo rastúcej globálnej siete s elektrinou na báze peer-to-peer.
Crowd Energy tiež umožňuje regulovaným poskytovateľom energie vytvárať a jednoducho spravovať mikrosiete. Firmy, ktoré majú solárnu energiu alebo iný zdroj obnoviteľnej energie priamo na pozemku, majú nekonečné možnosti ponúknuť energiu rastúcej sieti Crowd Energy združujúcej spotrebiteľov elektriny.

Pre majiteľov elektroáut

a elektrických kolobežiek – spotrebiteľov Crowd Energy

Vďaka sieti Crowd Energy združujúcej poskytovateľov elektriny, ktorí chcú speňažiť potenciál svojej nehnuteľnosti, je dobíjanie elektroáut, elektrických kolobežiek a iných zariadení také komfortné ako ešte nikdy.

Sieť Crowd Energy je vytvorená tak, aby elektrina „našla spotrebiteľa“ a nie naopak.  Zatiaľ čo majitelia elektroáut v súčasnosti často musia prispôsobovať svoje trasy nabíjacím staniciam, spotrebitelia platformy Crowd Energy môžu cestovať a parkovať kde chcú.

Ak sa chcete pridať do siete Crowd Energy, jednoducho a bezplatne si stiahnite aplikáciu do smartfónu a ihneď sa stanete súčasťou prvej decentralizovanej siete s elektrinou na báze peer-to-peer.

Používatelia aplikácie okamžite získajú prístup:

  • ku globálnej sieti zásuviek na dobitie elektroáut, elektrických kolobežiek a iných zariadení,
  • k prvej sieti s energiou získanou zo slnka na princípe peer-to-peer na svete a
  • k parkovacím miestam na celom svete, na ktorých budete parkovať bezpečne a stanete sa vítaným hosťom podporujúcim lokálnu ekonomiku kdekoľvek na svete.
app

crowdenergyDobite si baterky kdekoľvek na svete

Sieť Crowd Energy je postavená na technológii peer-to-peer, ktorá si získava obľubu a v čoraz väčšej miere sa uplatňuje vo všetkých priemyselných sférach. Zatiaľ čo mnohé subjekty sa ešte snažia byť „Uberom“ v tejto alebo „Airbnb“ v inej oblasti, koncepcia peer-to-peer má v budúcnosti svoje pevné miesto.
Rastúci úspech čoraz väčšieho počtu sietí na báze peer-to-peer je výsledkom rýchleho technologického pokroku a želaní zákazníkov. Zatiaľ čo Uber zvrhol nadvládu mnohých taxikárskych spoločností, koncepcia Airbnb umožňuje jedinečné pobyty a zážitky kdekoľvek na svete.
Predpokladom úspešnej siete peer-to-peer je decentralizácia a jednoduché použitie. Energia z energetických spoločností bola vyše 100 rokov prakticky jediným zdrojom dodávok elektrickej energie do domácností, s nástupom solárnych panelov a ich rozšírení sa však všetko zmenilo.
Crowd Energy je prvý subjekt svojho typu, ktorý prepája sieť výrobcov elektriny s rastúcim počtom vlastníkov elektrických automobilov. Crowd Energy navyše umožňuje aj domácnostiam bez obnoviteľných systémov na výrobu energie poskytovať elektrinu našej sieti spotrebiteľov. Napriek tomu, že sme platformu Crowd Energy vytvorili primárne preto, aby sme uľahčili cestovanie elektroautami, naša jedinečná sieť typu peer-to-peer pomôže aj pri nabíjaní elektrických kolobežiek a iných osobných zariadení.
Jeden z najväčších problémov jestvujúcich sietí nabíjačiek pre elektroautá je obmedzený počet lokalít a nabíjacích staníc na svete. Ak aj vo svojej komunite máte dostatok možností nabíjania, počas ciest cez hranice štátov či kontinentov zistíte, že v niektorých oblastiach nabíjačky buď nie sú dostupné, alebo sa ťažko dajú nájsť.
Aplikácia Crowd Energy okamžite zobrazuje svojim spotrebiteľom bezhraničnú sieť poskytovateľov energie na báze peer-to-peer kdekoľvek na svete. Zatiaľ čo tradičné nabíjačky vyžadujú rozsiahle plánovanie a ich údržba často trvá pridlho, poskytovatelia energie v sieti Crowd Energy ponúkajú elektrinu priamo na svojej nehnuteľnosti. Inštalácia a uvedenie nabíjačiek Crowd Energy do prevádzky je neuveriteľne jednoduché, čo spotrebiteľom otvára možnosti nezabudnuteľných ciest s elektroautami.

crowdenergyRýchlosti nabíjania

Väčšina dnešných dostupných nabíjačiek pre elektroautá sú tzv. rýchlonabíjačky, ktoré dokážu rýchlo dobiť batériu. Napriek rýchlosti nabíjania však majú aj určité nevýhody, ako napríklad:

  • rýchle nabíjanie znižuje životnosť batérie a zvyšuje spotrebu energie v sieti, čo si vyžaduje špeciálne a nákladnejšie pridelenie kapacít v energetických sieťach,
  • výstavba rýchlonabíjačiek je nákladná, preto ich počet a dostupnosť budú vždy obmedzené,
  • rýchlonabíjačky vyžadujú viac priestoru, preto sa ťažšie umiestňujú na parkoviskách a v blízkosti obytných domov,
  • rýchlonabíjačky zvyčajne vyžadujú častejšiu údržbu, ktorú poskytujú len špecializované subjekty.

Konvenčné („pomalé“) nabíjačky však väčšinu týchto nevýhod nemajú. Na nabíjanie využívajú nízky objem elektriny a bežné zásuvky, čo nielen výrazne zjednodušuje a finančne menej zaťažuje inštaláciu, ale dajú sa aj neuveriteľne jednoducho umiestniť k obytnému domu alebo budove firmy. Konvenčné nabíjačky navyše nevyžadujú nákladnú údržbu, šetria batériu a jednoducho sa dajú začleniť do obnoviteľných zdrojov budovy, ako je napr. solárny systém obytného domu.

Sme presvedčení o tom, že oba druhy nabíjačiek budú v budúcnosti fungovať súbežne, svoju stratégiu a ciele však sústreďujeme na vybudovanie hustej siete pomalých nabíjačiek s rýchlonabíjačkami ako alternatívou. Predpokladáme, že väčšina spotrebiteľov sa uspokojí s pomalým nabíjaním počas noci a tiež počas dňa, kým budú v práci alebo kým sa budú venovať svojim koníčkom.

Aj keď sieť Crowd Energy dokáže podporovať obe rýchlosti nabíjania, primárne je určená na poskytnutie slobody a spoľahlivého nabíjania pre svojich užívateľov. S výnimkou vodičov, ktorí cestujú dlhé vzdialenosti, je väčšina vodičov spravidla na ceste do práce, na dlhší obed či večeru alebo na nákupy.

V týchto prípadoch nie je rýchle nabíjanie vždy potrebné, pretože si môžete auto pripojiť na nabíjačku na dlhší čas – aj pomalé nabíjanie dodá Vašej batérii dostatok energie.

Spotrebitelia Crowd Energy môžu počítať s konštantnými rýchlosťami nabíjania počas všetkých svojich ciest s dodatočnou výhodou, že môžu žiť v absolútnej energetickej slobode.

crowdenergyBezpečné dlhodobé parkovanie

Ďalšou výhodou jedinečnej siete Crowd Energy s elektrickou energiou je dlhodobé parkovanie. Spotrebitelia platformy majú zaručené dlhodobé aj krátkodobé parkovanie nezávisle od toho, či si plánujú dobíjať batériu elektroauta alebo nie.

Ak už dlhšie jazdíte na elektroaute alebo na hybride, už ste asi videli dosť oznamov o tom, že miesta na nabíjanie sú vlastne určené na parkovanie. V husto obývaných oblastiach Vás na to už možno nejaký vodič aj upozornil, pričom niektorí extrémisti dokonca zachádzajú až tak ďaleko, že auto bez posádky odpoja od nabíjačky.

Ako spotrebiteľ Crowd Energy si už nemusíte robiť starosti s preplnenými nabíjačkami alebo dodržiavať etiketu počas dobíjania batérie. Parkovacie miesta poskytnuté cez platformu Crowd Energy prinesú podporu tamojšej ekonomiky  a vodičom zaručia vrelé uvítanie a bezpečné parkovanie.

crowdenergy

Vyžiadajte si službu

Platforma Crowd Energy poskytuje svojim používateľom okamžitý prehľad o pohodlných možnostiach parkovania a dostupných elektrických zásuvkách kdekoľvek na svete. Ak sa v okolí nenachádzajú žiadni poskytovatelia želanej služby, môžu si spotrebitelia Crowd Energy službu vyžiadať. 

Prostredníctvom platformy Crowd Energy si spotrebitelia môžu vyžiadať:

  • elektrické zásuvky
  • parkovacie miesta
  • rýchlonabíjačky pre elektroautá

Každá požiadavka sa zobrazí všetkým používateľom na platforme a môžu ju schváliť ci podporiť. Týmto sa sprístupnia bonusy pre majiteľov (alebo nájomcov) nehnuteľností, ktorí majú záujem o pridanie svojich parkovacích miest alebo nabíjacích staníc do siete.

Sieť Crowd Energy na báze peer-to-peer je otvorená pre každého, čím podporuje rozvoj elektrifikácie v globálnej preprave. Možnosť vyžiadania služby priamo podporuje vodičov elektrických vozidiel, majiteľov lokálnych domácností a firiem a producentov energie z udržateľných zdrojov jednoduchým systémom ponuky a dopytu.

Vízia Crowd Energy

do budúcnosti

Platforma Crowd Energy nevznikla iba na pomoc súčasným elektromobilistom
a majiteľom nehnuteľností, ale aj s cieľom zabezpečiť udržateľnejšiu budúcnosť energie a zdravia našej planéty. Udržateľnou elektrinou a sieťami na báze peer-to-peer Crowd Energy vytvára nový typ siete nabíjačiek, ktorá poskytne čistú elektrinu bez emisií.
Naším cieľom je rast a adaptácia na meniace sa potreby našej spoločnosti
a celého sveta. Okrem našich hlavných sfér pôsobenia pôsobíme aj v oblasti riadenia zdrojov obnoviteľnej energie, komunít s mikrosieťami, firiem
s obnoviteľnou energiou, nabíjania typu vehicle-to-home (energia uskladnená
v batérii elektroauta sa vráti naspäť do domu) a oveľa viac.
Podľa starého afrického príslovia sa na výchove dieťaťa musí podieľať celá obec, aby malo čo najlepšiu budúcnosť. My v Crowd Energy si myslíme, že rovnaký princíp sa dá uplatniť aj na našu globálnu komunitu…veď vytvoriť nový typ siete
s čistou elektrinou nie je zložité, len si to vyžaduje spojiť sily.

crowdenergy
crowdenergy

Vízia Crowd Energy

do budúcnosti

Platforma Crowd Energy nevznikla iba na pomoc súčasným elektromobilistom a majiteľom nehnuteľností, ale aj s cieľom zabezpečiť udržateľnejšiu budúcnosť energie a zdravia našej planéty. Udržateľnou elektrinou a sieťami na báze peer-to-peer Crowd Energy vytvára nový typ siete nabíjačiek, ktorá poskytne čistú elektrinu bez emisií.
Naším cieľom je rast a adaptácia na meniace sa potreby našej spoločnosti a celého sveta. Okrem našich hlavných sfér pôsobenia pôsobíme aj v oblasti riadenia zdrojov obnoviteľnej energie, komunít s mikrosieťami, firiem s obnoviteľnou energiou, nabíjania typu vehicle-to-home (energia uskladnená v batérii elektroauta sa vráti naspäť do domu) a oveľa viac.
Podľa starého afrického príslovia sa na výchove dieťaťa musí podieľať celá obec, aby malo čo najlepšiu budúcnosť. My v Crowd Energy si myslíme, že rovnaký princíp sa dá uplatniť aj na našu globálnu komunitu…veď vytvoriť nový typ siete s čistou elektrinou nie je zložité, len si to vyžaduje spojiť sily.

Kontakt

Ste pripravený zažiť výhody
prvej siete typu peer-to-peer s elektrinou na svete?
Spýtajte sa, čo Vás zaujíma, alebo začnite sieť využívať už dnes.

Crowd Energy
Región trhu EÚ zastupuje spoločnosť Aritmic s.r.o. 
Dráhy 1343, SK-96301 Krupina, Slovensko, EÚ
Stránka je prevádzkovaná na cloude Amazon AWS

crowdenergy
cloud

Prihláste sa k odberu NOVINIEK e-mailom

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Kontakt

Ste pripravený zažiť výhody
prvej siete typu peer-to-peer
s elektrinou na svete?
Spýtajte sa, čo Vás zaujíma,
alebo začnite sieť využívať už dnes.

Crowd Energy
Región trhu EÚ zastupuje
spoločnosť Aritmic s.r.o. 
Dráhy 1343, SK-96301 Krupina,
Slovensko, EÚ

Stránka je prevádzkovaná
na cloude Amazon AWS

Prihláste sa k odberu NOVINIEK e-mailom

Sledujte nás na sociálnych sieťach

crowdenergy
cloud
Scroll to Top